Základové konštrukcie-img
Základové konštrukcie
Priebeh:
Vo výstavbe
Začiatok výstavby:
07.09.2023
Mesto:
Hlinné
Podpísanie zmluvy

Začiatok výstavby

Dokončenie základovej dosky

Dosiahli sme prízemie

Dokončenie hrubej stavby

Ukončenie stavby