Základová doska Bobrovec-img
Základová doska Bobrovec
Priebeh:
Vo výstavbe
Začiatok výstavby:
13.07.2023
Mesto:
Bobrovec
Podpísanie zmluvy

Začiatok výstavby

Dokončenie základovej dosky

Dosiahli sme prízemie

Dokončenie hrubej stavby

Ukončenie stavby