Stavebné úpravy odvodnenia miestnej komunikácie-img
Stavebné úpravy odvodnenia miestnej komunikácie
Priebeh:
Dokončené
Začiatok výstavby:
19.03.2022
Mesto:
Ohradzany
Podpísanie zmluvy

Začiatok výstavby

Dokončenie základovej dosky

Dosiahli sme prízemie

Dokončenie hrubej stavby

Ukončenie stavby