Rekonštrukcia greckokatolického chrámu-img
Rekonštrukcia greckokatolického chrámu
Priebeh:
Vo výstavbe
Začiatok výstavby:
05.02.2024
Mesto:
Závada
Podpísanie zmluvy

Začiatok výstavby

Dokončenie základovej dosky

Dosiahli sme prízemie

Dokončenie hrubej stavby

Ukončenie stavby